Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zaterdag, oktober 01, 2005

Woord 209


geworteldheidIn: " Dat is nog aantrekkelijker wanneer die representationele democratie lijkt om te slaan in een mediademocratie die zich laat leiden door hypes en schandalen en zich slechts ternauwernood weet te onttrekken aan een door de logica van de massamedia gevoed populisme. Vooralsnog lijkt het echter meer dan voldoende om erop te wijzen dat de blogs door hun wereldwijde bereik en lokale geworteldheid zelf het nieuws becommentariëren, filteren, ondergraven of zelfs, af en toe, maken. Blogs zijn een factor waarmee rekening gehouden moet worden. Ze laten zien dat de wereld een stuk groter is dan de massamedia ons tonen. "

Vindplaats: "De blogger als elektronisch performer" bij ariealt.net. Zie ook Arie Altena, de teksten.


Woord 209 - geworteldheid - Za 1/10/2005

Powered by Blogger