Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, oktober 02, 2005

Woord 210


multitudeIn: " Het is aantrekkelijk om de ongrijpbaarheid van de weblogs, als stem van de multitude, te verbinden aan de pogingen van Agamben en Negri een politiek te ontwerpen die de representationele democratie voorbij gaat (4). Dat is nog aantrekkelijker wanneer die representationele democratie lijkt om te slaan in een mediademocratie die zich laat leiden door hypes en schandalen en zich slechts ternauwernood weet te onttrekken aan een door de logica van de massamedia gevoed populisme."

Vindplaats (alweer): " De blogger als elektronisch performer" bij ArieAlt.net (Op eigen verzoek, een bisnummer gelijk). Zie ook nog steeds Arie Altena, de teksten.


Woord 210 - multitude - Zo 2/10/2005

Powered by Blogger