Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

zondag, februari 25, 2007

Woord 696

Zo 25/02/2007 – Woord 696 - openbaringsgodsdienst


openbaringsgodsdienst


Het onderwerp ligt delicaat, daarom enkele voorafgaande opmerkingen. Ik ben ervan overtuigd dat mensen die een monotheïstische openbaringsgodsdienst aanhangen, zoals het christendom of de islam, dwalen. Er is immers geen God die zich geopenbaard heeft. Dat neemt niet weg dat ik voor die gelovigen respect heb omdat, zoals Pierre Bayle het lang geleden al stelde, er op dat gebied blijkbaar geen waarheden zijn die zich aan iedereen met heldere evidentie opdringen. Dat respect voor individuen, en ook voor de cultuur en de maatschappijen die zich onder invloed van die godsdiensten hebben ontwikkeld, mag ons niet beletten kritiek te uiten op sommige geloofspunten en op de maatschappijvormen die er mede door zijn bepaald.

Vindplaats: Site Etienne Vermeersch - De vrouw in de Islam (De Morgen 21-12-2001)

Powered by Blogger