Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

donderdag, maart 08, 2007

Woord 707


Do 8/03/2007 – Woord 707 - rentmeesterschap


rentmeesterschap


Rentmeesterschap

Op deze wijze erkennen we hen trouwens als partners in de
zoektocht naar oude en nieuwe waarden waaraan hun en onze
toekomst nood heeft. Dan komen we samen waarden op het
spoor zoals zin voor waarheid en schoonheid,
verantwoordelijkheidsbesef, solidariteit, verdraagzaamheid,
vrede en gerechtigheid, en leren we kiezen voor een
rentmeesterschap van de middelen dat aandacht heeft voor de
komende generaties.

Vindplaats : Ergens een schoolreglement op internet (pdf-bestand)

Powered by Blogger