Van de dagen: Het Woord

Arcadisch Woordenboek...

woensdag, januari 31, 2007

Woord 671


dynamiet


Altman : Nee, er waren geen problemen, maar Sam is gewoon iemand die rustig zijn zin doet en die je niet te veel moet storen. Hij is erg introvert, is erg op zijn privacy gesteld, wat ik respekteer. Af en toe was hij zeer verrassend. Ik herinner me dat hij op zekere dag, toen Jessica Lange (Shepards levensgezellin en co-aktrice in "Country" en "Frances", red.) de set bezocht, een scene op een totaal onverwachte manier vertolkte. Heel agressief, vijandig. Ik was er zelfs door geschokt. Ik was eerst kwaad omdat ik voelde dat hij dit speciaal voor haar deed. Maar toen we die scène monteerden, zag ik dat het resultaat prachtig was. Jessica had iets in hem aangeraakt dat in zijn akteren als dynamiet van het scherm knalde.

Vindplaats: Robert Altman - "Amerika beloont vooral mislukkelingen"
Uit: Weekend Knack, 4 juni 1986

dinsdag, januari 30, 2007

Woord 670


verslindDe studie der verbeelding
Als jongetje verzamel je vreemde schrifttekens, sporen van dieren…luister je naar de verhalen van oude verwanten, verzin je er zelf … verslind je jeugdboeken, tekenverhalen en je dweept met films.Later wordt de lectuur grondiger (hij heeft altijd gehouden van het fantastische en SF,en het kortverhaal in het algemeen), en schrijf je zelf.

Vindplaats: De studie der verbeelding bij Hans Devroe/Hans Inne

maandag, januari 29, 2007

Woord 669


scrollen


De gouden regel blijft voor mij nog steeds: één hoofdidee per pagina. Als de uitwerking van dat idee een lange tekst, en dus scrollen vraagt - so be it. Zorg er wel voor dat je pagina duidelijk aanvoelt alsof er nog te scrollen valt. (Ik noem dit het ijsberg-principe. Het is ok als er nog een groot deel van de inhoudsijsberg onder water zit - zolang dit maar duidelijk zichtbaar weergegeven wordt.)

Vindplaats: Scrollen op websites

zondag, januari 28, 2007

Woord 668


vizier


De grens tussen machtswellust en sportjournalistiek is soms vaag, te vaag. Sportjournalisten slaan en zalven, maken en kraken. Dikwijls subtiel, soms expliciet. Ze kennen de snelste weg naar de hel en de hemel. Sommigen kiezen voor een frontale aanval, anderen voor een sluipende guerillaoorlog. Wat is erger? Sport beroert de massa, ongeacht rang, stand of leeftijd. De macht van de sportmedia is dan ook beangstigend, voor sommigen vernietigend. Mag een opinie gevormd worden? Ja! Hebben we recht op backgroundinformatie? Ja! Mogen wantoestanden aangeklaagd worden? Ja! Maar het spel moet altijd fair gespeeld worden, met een heel strikt onderscheid tussen journalistiek en egotripperij, tussen waarheden en halve waarheden, tussen feiten en fictie, tussen bewijzen en vermoedens, tussen open vizier en anonimiteit, tussen context en uit de context, tussen grensverleggend en grensoverschrijdend, tussen algemeen belang en persoonlijke vete. Er moet misschien eens over nagedacht worden.

Vindplaats: Coach Paul (Vandenbosch) in “Macht” op zijn weblog – 25/01/2007

zaterdag, januari 27, 2007

Woord 667


draaikolkje


Waarin gelooft u?
Antje: ,,Hoewel ik dagelijks twijfel, geloof ik in het goddelijke in de mens.’’
Chris: ,,Ik ben katholiek opgevoed, maar dat kan ik niet meer. Er is nog wel íets. Ik praat in gedachten met mijn dode ouders, bijvoorbeeld. In de mens wil ik graag geloven.’’
Barnard heeft ook zijn bekende afkeer van nationalisme in de tekst gesluisd. Is het fijn om dingen te mogen zeggen als ,,God schiep eerst de nationalisten en vervolgens de apen, en dat was al een hele verbetering’’?
Chris: ,,Ja, dat vind ik leuk om te zeggen. We moeten een beetje ingaan tegen dat overdreven flamingantisme. Ik ben graag Vlaams, een beetje chauvinisme misstaat niet, maar er is geen alternatief voor België, of voor het koningshuis.’’
Antje: ,,Het was nodig om te vechten voor het Nederlands in Vlaanderen. Er was geen onderwijs in onze taal. Mensen hebben daar een lans voor gebroken. Maar nu we recht hebben op onze eigenheid, beginnen we die boven andermans eigenheid te zetten. En daar gaat het mis.Vraag aan een willekeurige Vlaming wat hij van de Walen denkt, en hij zal zeggen dat hij met die mensen geen enkel probleem heeft. Het zijn politici die zich ermee bezighouden om bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten, daar in Brussel, dat draaikolkje temidden van België.’’

Vindplaats:
Ik geef toe dat ik haar aantrekkelijk vind - Mark Cloosterman van De Standaard in gesprek met Chris Lomme en Antje De Boeck in Het hol van de vos – Weblog van theater Malpertuis

vrijdag, januari 26, 2007

Woord 666


baffetoen


De oorsprong van dat dreigend jassen van appel of ei is niet zo duidelijk als bij de uitdrukking die aangeeft dat iemand een kooltje wordt gestoofd. Dat stoven lijkt wel dienstig, maar die lompe groente stinkt dan wel enorm...
Muilpeer is een mooi woord. Het is al lang bekend, maar had enkele honderden jaren geleden een zo mogelijk nog welluidender equivalent: baffetoen. Dat woord is in het huidige Nederlands volledig verloren gegaan. Vergelijkbaar zijn het Spaanse bofetón, dat nog volop wordt gebruikt, en het Engelse buffet. Beide kunnen vertaald worden met muilpeer, of baffetoen als we dat weer gaan gebruiken.

Vindplaats: Het woordenreservaat – baffetoen

donderdag, januari 25, 2007

Woord 665


spoilerwaarschuwingVeel boeken en films verliezen een deel van hun spanning en verrassing als de lezer of kijker bepaalde details al weet, voordat hij het boek leest of de film bekijkt. Dit geldt uiteraard nog sterker als het plot een zeer aparte, vreemde, leuke of spannende wending heeft. Een tekst die zulke informatie onthult heet een spoiler.
Het doel van Wikipedia is om in elke taal een complete encyclopedie op het web te creëren. In het geval van kunst en cultuur (waar het gaat om literatuur, muziek, films en dergelijke) is het de bedoeling om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van het creatieve werk en het te plaatsen in een grotere context. Dit houdt in dat Wikipedia ook spoilers bevat.
De nettiquette schrijft voor dat er gewaarschuwd wordt voor spoilers. Om deze reden en omdat niet iedereen die Wikipedia bezoekt, direct door heeft dat het een encyclopedie betreft, is het wenselijk dat in een artikel over een film of een boek een spoiler-waarschuwing wordt geplaatst.

Vindplaats: Wikipedia

woensdag, januari 24, 2007

Woord 664


profielIn Vlaanderen hebben we het naïeve denken, dat gericht is op een betere toekomst, al enkele jaren achter ons gelaten. Maar wat hebben we in de plaats gekregen? We zijn terechtgekomen in een klimaat van cynisme, sarcasme, nivellering. Hoe lang kan een maatschappij in zo’n klimaat overleven?
,,Ik schrijf natuurlijk vanuit mijn ervaringen in een andere wereld. Mijn boek heeft overigens een eindpunt, maar het is een eindpunt met een laag profiel.’’

Vindplaats: Paul Verhaeghen in Tertion.a.v. Omega Minor

dinsdag, januari 23, 2007

Woord 663


bijspijkeren


Het jaar 2006 katapulteerde cabaretier Wim Helsen naar het BV-schap.
Hij toerde met zijn succesvolle tweede show ‘Bij mij zijt ge veilig’ doorheen Vlaanderen en Nederland en zijn ‘Vrienden van de poëzie’ waarmee hij elke weekdag ‘Man bijt Hond’ afsluit, promoveerde hem tot ‘redder der dichtkunst’. Is Helsen de cultuurman van het jaar? “Dan zal ik mijn zelfbeeld toch serieus moeten bijspijkeren,” lacht hij.

Vindplaats: Wittenond.be

maandag, januari 22, 2007

Woord 662


toestemming


Dat is een ambivalente uitspraak. Van weerzin tegen ‘de’ literatuur hebben voor en na Mandelstam meer schrijvers getuigd. Maar wie met inzet schrijft en over voldoende talent beschikt, ontkomt er niet aan dat zijn werk vroeg of laat als literatuur wordt aangemerkt. Die canonisatie bezegelt het tragische lot van iedere kunstenaar die tegen het establishment te hoop loopt - en nog tragischer is het natuurlijk, dat het juist die categorie kunstenaars is die wij tot onze grootsten rekenen. Alle belangrijke kunst, ook wanneer ze in opdracht wordt gemaakt, ziet nu eenmaal af van ‘toestemming’, eenvoudig omdat ze van de norm afwijkt, - en roept juist daardoor canonisatie als ultieme vorm van toestemming over zich af.

Vindplaats: Tussen willen en kunnen. Rutger H. Cornets de Groot over Hendrik Carette, ‘Gestolen lucht’ – Ma 8/1/2007

zondag, januari 21, 2007

Woord 661


consumentenelektronica


Vooral meer kleding, meubels en elektronica gekocht

Huishoudens hebben afgelopen november 6,2 procent meer besteed aan duurzame goederen dan in november 2005. Al vanaf medio 2005 stijgen de bestedingen aan deze goederen sterk. In de eerste elf maanden van 2006 hebben consumenten bijna 7 procent meer uitgegeven aan duurzame goederen dan een jaar eerder. Ze kochten in deze periode vooral meer kleding, meubels en consumentenelektronica. De consumptie van voedings- en genotmiddelen was in november 1,1 procent hoger dan een jaar eerder.

Vindplaats: CBSHuishoudens blijven meer besteden

zaterdag, januari 20, 2007

Woord 660


bivakmutsDuyvendak: 'Ik was perplex. Ik heb altijd een hekel gehad aan mensen met bivakmutsen. Maar ik word in dat stuk doodleuk de uitvinder van het onherkenbaar actievoeren met bivakmuts genoemd. En ik heb ook nooit aan Milieudefensie hoeven beloven dat ik geen geweld zou gebruiken, zoals Koolhoven schrijft. Dat had hij zo kunnen navragen. Elke zin van dat stuk is uit de lucht gegrepen. Ik vind het ontzettend schofterig dat iemand die mij kennelijk intensief in de gaten heeft gehouden, die onzin zomaar aan De Telegraaf gaat vertellen. En dat zij het in hun krant afdrukken, is helemaal te gek voor woorden. Bestaat die man wel, of komt die ook uit de dikke duim?'

Vindplaats: De bivakmuts van de telegraaf – De Groene, 1996

vrijdag, januari 19, 2007

Woord 659


lopenJe hebt drie mogelijkheden als iemand vraagt je boek te verfilmen. Eén: je zegt nee, twee: je zegt ja en na het incasseren van de poen ga je hard lopen, of drie: je zegt ja en je werkt vervolgens mee. Ik heb voor de laatste mogelijkheid gekozen. Ik heb mee aan het scenario gewerkt. Ik weet dus dat de film weinig met het boek te maken heeft, maar ik vind het een goede film."

Vindplaats: Beenhard Italiaans straatepos uit het brein van een rechter (3) in De Morgen

Giancarlo de Cataldo
De bende van Magliana
Oorspronkelijke titel: Romanzo Criminale
Vertaald door Karoline Sabattino & Patrizia Zanin
Vassallucci, Amsterdam, 605 p., 29,95 euro.

donderdag, januari 18, 2007

Woord 658


steun


Onze vriend Jacob werd op 7 december 2006 van zijn vrijheid beroofd omdat hij geen papieren heeft. Hij werd opgesloten in de hulpgevangenis van Leuven, maar verbleef hier slechts twee weken omdat hij zichtbaar veel steun genoot in deze stad. Gevangenen worden vaak ver weg van hun familie en/of vrienden geplaatst om hen en de personen met wie zij een hechte relatie hebben te ontmoedigen, te breken.
Deze tactiek had echter geen vat op ons, noch op Jacob. Er is geen bezoekuur in Brugge gepasseerd zonder dat we elkaar in de ogen konden kijken.

Vindplaats: Fuck all poetry op “La commune de paris

woensdag, januari 17, 2007

Woord 657


snoepje


Vorige zaterdag heb ik met twee hilarische vrienden een feestje vereerd met ons bezoek als Sint en zijn zwarte pieten. Neeneen, ik was de Sint niet, ik heb het eerbiedwaardige beroep niet beschimpt, wees gerust. Van bij mij thuis (en da’s vlakbij Oudburg) tot aan de Graslei hebben we één uur gesukkeld. Eén uur op zo’n afstand: een wijngaardslak doet er sneller over. Want iedereen spreekt je aan, iedereen wil een snoepje, iedereen wil eens sympathiek simpel doen, iedereen wil een handje, iedereen wil meedoen.
In een dergelijk kostuumpje (leuk, dat wel) kan een mens zich blijkbaar veel permitteren. Veel zeggen. Veel doen. En bovenal, de mensen zijn vriendelijker. Liever. Opener. Lachen meer. Misschien meer Sinterklaas tijdens het jaar? Het zou die ellendige verzuring van de mensen misschien wat kunnen temperen.
En dju, ik heb mijn vel opengewreven bij het verwijderen van de zwarte schmink. Ha!

Vindplaats: Ergens in de Sint-Niklaas archieven van het Radiofonisch instituut

dinsdag, januari 16, 2007

Woord 656


woordraadsel


Bosie: Ik geef je mijn geweer en jij schiet me neer.
Inman: Ik zal je niet neerschieten, maar evenmin zal ik de heuvel naar beneden lopen om over mijn schouder op jou te letten.
Bosie: Dat is wat jij een woordraadsel (“a conundrum”) noemt. Ik zal je zeggen wat ik aan mijn kant heb staan.
Inman: Wat heb jij aan jouw zijde?
Bosie: Het zelfvertrouwen van de jeugd

Vindplaats: dialoog uit Cold Mountain. Film van Anthony Minghella uit 2003

maandag, januari 15, 2007

Woord 655


gehard


Het programma Molenmessen omvat een uitgelezen variatie messen om te snijden, te schillen en te versnijden.
Alle lemmeten zijn zonder nitraten geslepen en met de hand gepolijst en fijn geslepen Zowel de roestbare als de roestvrije lemmeten zijn optimaal gehard ten behoeve van een duurzame snijkwaliteit.

Vindplaats: ASSORTIMENT - MOLENMESSEN - Op Molenmes, het scherpe mes.

zondag, januari 14, 2007

Woord 654


sterkernHowel hij kleiner is dan Texel, is de dode sterkern toch even sterk als de zon
Bijna duizend jaar geleden knalde in het sterrenbeeld Stier een ster uit elkaar. De restanten van de explosie zijn nog steeds zichtbaar: een kosmische knipperbol in een uitdijende gasnevel.
Oranjerode slierten van gloeiend waterstofgas, een mysterieuze wolk van elektrisch-blauw licht, en een krankzinnig snel rondtollende pulsar – samen vormen ze het stoffelijk overschot van een ster die in het jaar 1054 de geest gaf.

Vindplaats: Ergens bij "Alles over sterrenkunde"

zaterdag, januari 13, 2007

Woord 653


scheef


"Er is na Pim Fortuyn en 11 september een ander wind gaan waaien, meer realistisch. En nu schieten veel allochtonen onmiddellijk in de verdediging. Je kunt ook zeggen: ze krijgen het opeens koud nu ze niet langer geknuffeld worden. Maar het werd hoog tijd voor die andere kijk, want er was geen aandacht voor de gevoelens en angsten van Nederlanders, van buurtbewoners die hun haringkar op de hoek missen, maar wel islamitische slagerijen en een moskee in hun straat zien verschijnen. Er moet echt geluisterd worden naar die mensen. Het heimwee van de een is niet meer waard dan het heimwee van de ander. Als je de gevoelens van de mensen die de haringkar missen niet serieus neemt, drijf je hen in de armen van extreme types als Michiel Smit. Het is voor mensen vaak erg moeilijk om al die veranderingen in hun omgeving te aanvaarden. Daar mag zo'n Haci Karacaer van Milli Görüs ook weleens aan denken met zijn plannen voor die grote moskee in Amsterdam. Prima dat ze zoiets willen, maar dan wel volgens de gewone regels die hier gelden voor gebouwen en kerken. Maar ja, dat gedrocht zal er wel komen, ik zie ze geen concessies doen. En dat is totaal scheef. Want ondanks de harde woorden en de schelheid van stemmen is er nog steeds veel begrip voor elke shoarmazaak, moskee of islamitische slager. En nogmaals: de gevoelens van de ene etniciteit zijn niet legitiemer dan die van de andere."

Vindplaats: Interview met Hafid Bouazza – (Dit interview verscheen in 2004 in het novembernummer van Opzij, het interview vond echter voor 2 november 2004 plaats.)

via Hoeiboei

vrijdag, januari 12, 2007

Woord 652


tiert7.3 Een nieuwe kunst

Het e-poëtische werk van een dichter als Mark Boog draagt bij aan de beschouwing van taal als een dynamisch ding, dat voortdurend aan verandering onderhevig is en zichzelf onder bepaalde voorwaarden steeds weer vernieuwt. In feite geven de e-dichters hun materiaal de ruimte om zich te ontwikkelen, om nieuwe terreinen te ontginnen en bekende gronden om te woelen. Kortom, taal wil groeien in en door verandering, en Van Ostaijen was zich daar als geen ander bewust van, toen hij zijn woorden uitnodigde om in Bezette Stad opnieuw te beginnen. Hij zag de mogelijkheden, schiep de voorwaarden en trok daarbij alles uit de toenmalige kast, ook al maakt die nu misschien een lege indruk. Deze scriptie is niet bedoeld als een poging om Van Ostaijen's werk aan te vullen of nog veel erger, af te maken. Dat zou weinig recht doen aan de visie van de Vlaamse dichter, die het gedicht beschouwt als een klein, maar zelfstandig onderdeel van een "wordende wereld", waarbinnen de taal welig tiert volgens haar eigen wetten.

Vindplaats: Ergens bij Len Dumont

donderdag, januari 11, 2007

Woord 651


miljoenenvermogen


Reeds in zijn tienerjaren erfde Nabokov een miljoenenvermogen van zijn oom, die hem tevens een groot landgoed naliet en een statige woning met een geheim trappenhuis om in geval van nood te kunnen vluchten. Nabokov liet een tweetal, deels mystieke, bundels gedichten verschijnen. Kort daarop brak de revolutie uit en deze maakte een einde aan dit alles. De familie wist op het laatste moment te ontkomen, met wat familiejuwelen als enig tastbaar overblijfsel van deze gelukkige decennia. Nabokov, die zich had voorgenomen een groot russisch schrijver en dichter te worden, voegde zich bij de russische emigranten in Berlijn, en schreef daar verder, in zijn moedertaal. Zijn werk kreeg enkele lezers in de toen nog hechte russische gemeenschap van ballingen.

Vindplaats: Bleek vuur door Johan Polak & Frans Goddijn

woensdag, januari 10, 2007

Woord 650


onwetendVel(d), het ontklede woord

Het lichaam is een spreken. Het fluistert, het huilt, het is welluidend en galmt als een klok. Het draagt klanken, en ver weg worden mensen even stil bij de geluiden die onhoorbaar van een ander tot hen komen. Ze trillen even en gaan dan verder. Het lichaam dat we zijn wordt tastbaar in het aangeraakt worden. In het betreden van een vel(d), in het verkennen van de huid van de ander die ons beroert. Het lichaam is niet zonder aanraking. Het is een spreken dat wij onwetend beantwoorden.

Vindplaats: Vel(d) bij Geert Vermeire

dinsdag, januari 09, 2007

Woord 649


slijpen


Zijn Antwerpenaars waardeloze aardappelschillers? Je zou het gaan geloven, als je het deelnemersveld aan de tweede editie van het nationaal kampioenschap aardappelschillen voor mannen analyseert. Slechts één dappere durft het aan om zijn aardappelmesje te slijpen. "En dan is het nog een verbasterde Antwerpenaar", zucht Blomme.

Vindplaats: “Man met lamme arm slijpt mes voor wedstrijd aardappelschillen” Kristin Matthyssen - uit Gazet van Antwerpen, 07-09-2001 – Persberichten op de Molenmes.be-site

maandag, januari 08, 2007

Woord 648


kans


Ook het verhaal van diegenen die wij als monsters bestempelen, moet een kans krijgen. Neem nu Dutroux. Als je zegt: die man komt van Mars, daar hebben wij niets mee te maken, dan doen we niet alleen de waarheid onrecht aan, maar we weigeren meteen iets over onszelf te leren. Onze wereld is niet verklaarbaar zonder de geschiedenis van de monsters.”

Vindplaats: Geniaal zwart boek over het tevergeefs bezweren van angst. Over Tirza van Arnon Grunberg bij de Recensent.

zondag, januari 07, 2007

Woord 647

Zo 7/01/2007 – Woord 647 - lijf

lijf


Nietzsche kende als geen ander het lichaam als de wieg van het denken. De baarmoeder ervan. Denken is het gevolg van de copulatie van een lijf met de wereld. Gezond was hij niet, Nietzsche. Wankelmoedig van geest, gevolg van een voortdurend opspelend lijf. Zijn organisme was grillig. Oorlog en vrede, omsloten door de contouren van het vege lijf. Van zijn zwakte maakte hij echter een kracht. Zijn overgevoeligheid voor impulsen en prikkels van buitenaf, iets wat ik zelf maar al te goed ken, leidt – positief – tot een fijnbesnaardheid.

Vindplaats: Fietsen met Nietzsche. Ricco van Nierop over ‘Wielrennen’ van Marc Van den Bossche. De recensent.

zaterdag, januari 06, 2007

Woord 646


geluk


Wees kalm temidden van het lawaai en de haast…
Streef naar geluk.

Vindplaats: Desiderata van Max Ehrmann

vrijdag, januari 05, 2007

Woord 645


trots


Als op een dag in Bagdad een bom op een schuilkelder valt, schrikt de publieke opinie nog even op. Op televisie verschijnen huilende Iraakse vrouwen. Er zijn honderden doden. Een vergissing van de Amerikanen? Of een sinistere propagandastunt van Saddam? Hoe dan ook, een paar dagen zijn Iraakse tranen wereldnieuws. Maar ook aan de andere zijde is er verdriet. De lijkkisten van de Amerikaanse gesneuvelden arriveren in het homeland. "Wij treuren, maar zijn trots op hen. Zij deden hun plicht."

Vindplaats: Charles Ducal in Het geduld van Job

donderdag, januari 04, 2007

Woord 644


mispunt


Het verschaffen van materiaal ter correctie is belangrijker dan het verschaffen van euh, helemaal geen materiaal, enfin zoiets olympisch ofzo. Het is voor een sociaal mispunt als uw trouweloze dienaar totaal onbegrijpelijk, maar de aanwezigheid van talrijke andere mensen, het bestaan van de wiki-gemeenschap, blijkt een heilzame werking te hebben op de afloop.

Vindplaats: Wikipedia – Kees Ouwens bij Vilt

woensdag, januari 03, 2007

Woord 643


verboos


Na anderhalve bladzij verboos gedoe over die tai tsji-lui staat er: ‘Ik keerde me van het groepje af en liep verder de helling af.’ (100). Als gezegd: de continuïteit deugt; deze sequentie was begonnen met: ‘Ik […] betrad nu het hellende gazon.’ (98)
Vervolgens gaat Gram zitten. Nee: ‘Ergens halverwege ging ik in het gras zitten.’ (100)
Met deze descriptieve techniek duurt een doorsnee zonsondergangetje makkelijk een halve bladzijde. Je moet ervan houden. Als dan eindelijk de zon onder is, volgt dit: ‘In het langzaam vrijkomende duister namen een voor een de sterren hun positie in.’ (101).

Vindplaats: Vreselijke verbositeit bij Fabian Stolk (Over De achterblijver van Yves Petry)

dinsdag, januari 02, 2007

Woord 642


rupsOnze literaire rups spon er (zoals later, met acht miljoen dollar voor Hannibal) meteen een financiële cocon van waarin hij zijn gedaanteverwisseling tot doodshoofdvlinder van de moderne misdaadfictie kon beginnen. Een dosis Magere Hein deed de rest: in 1980 verloor hij zijn vader, waardoor de band met zijn moeder strakker werd aangehaald. De bejaarde dame werd zijn klankbord, en nog lang na de serial killer boom in literatuur en cinema zou de gruwelfictie die haar zoon met haar besprak haar "nachtenlang wakker houden".

Vindplaats: ThomasHarris-De nieuwe Lecter in De Morgen

maandag, januari 01, 2007

Woord 641


stilte(Klassieke muziek:)

· het betreft geen gebruiksmuziek,
· er wordt in concertzalen in stilte naar geluisterd,
· meestal, maar lang niet altijd, dateert de componist van voor 1900,
· de instrumentatie gebruikt de traditionele orkestinstrumenten.

Vindplaats: Klassieke muziek op Wikipedia

Bron: WikipediaKlassieke muziek

Powered by Blogger